top of page

Intake & Adoption Statistics

Jan - Julyl 2023

 • Intake - 73

 • Adopt - 71

 • Forever foster - 10

 • Year ending In foster care - 

Jan - Dec 2022

 • Intake - 141

 • Adopt - 121

 • Forever foster - 12

 • Year ending In foster care - 22

Jan - Dec 2020

 • Intake - 124

 • Adopt - 119

 • Forever foster - 6

 • Year ending In foster care - 22

Jan - Dec 2021

 • Intake - 117

 • Adopt - 115

 • Forever foster - 7

 • Year ending In foster care - 21

Jan - Dec 2019

 • Intake - 123

 • Adopt - 110

 • Forever foster- 3

 • Year ending still in foster care -33

Jan - Dec 2018

 • Intake - 97

 • Adopt - 102

 • Forever foster- 5

 • Year ending still in foster care - 24

Jan - Dec 2017

 • Intake - 111

 • Adopt - 91

 • Forever foster - 3

 • Year ending still in foster care - 33

Jan - Dec 2016

 • Intake - 67

 • Adopt - 50

 • Forever foster - 5

 • Year ending still in foster care - 16

Jan - Dec 2015

 • Intake - 50

 • Adopt - 36

 • Forever foster - 3

 • Year ending still in foster care - 18

Jan - Dec 2014

 • Intake – 27

 • Adopted - 19

bottom of page