Intake & Adoption Statistics 

Jan - Dec 2021

 • Intake - 112

 • Adopt - 109

 • Forever foster - 7

 • Year ending In foster care - 21

Jan - Dec 2018

 • Intake - 88

 • Adopt - 101

 • Forever foster- 5

 • Year ending still in foster care - 24

Jan - Dec 2015

 • Intake - 66

 • Adopt - 51

 • Forever foster - 3

 • Year ending still in foster care - 18

Jan - Dec 2020

 • Intake - 102

 • Adopt - 112

 • Forever foster - 6

 • Year ending In foster care - 22

Jan - Dec 2017

 • Intake - 84

 • Adopt - 77

 • Forever foster - 3

 • Year ending still in foster care - 33

Jan - Dec 2014

 • Intake – 51

 • Adopted - 36

Jan - Dec 2019

 • Intake - 123

 • Adopt - 110

 • Forever foster- 3

 • Year ending still in foster care -33

Jan - Dec 2016

 • Intake - 73

 • Adopt - 58

 • Forever foster - 5

 • Year ending still in foster care - 16